بانک قرض الحسنه مهر ایران
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۷ آذر
كارتهاي بانكي
 
 
 
 
كارت خانواده
 
كارت خانواده عبارتست از يك كارت مرتبط با حساب سرپرست خانواده به عنوان صاحب حساب و تعدادي افراد زيرمجموعه شامل بستگان (فرزندان، همسر، خواهر، برادر، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ) كه با استفاده از اين كارت ها مي توانند تا سقف معيني كه صاحب حساب تعيين مي كند نسبت به استفاده از كليه خدمات كارتهاي نقدي در هر زمان از شبانه روز در شبكه پايانه هاي خودپرداز بانك قرض الحسنه مهر ايران و ساير بانك هاي عضو شتاب در سراسر كشور اقدام و يا از طريق پايانه هاي فروش اين بانك و ساير بانك هاي عضو شتاب ، وجه كالاي خريداري شده را پرداخت كنند.

قابليت هاي كارت خانواده :
1- كليه حسابها به نام سرپرست خانواده و كارتها به نام افراد زير مجموعه صاحب حساب صادر مي گردد.
2- قابليت واريز به حساب زير مجموعه ها در دوره هاي زماني مشخص با تعيين مبلغ و يا درصدي از سپرده مي باشد.
3- محدوديت اعمال شده از سوي سرپرست خانواده تنها بر روي واريز به حساب زير مجموعه‏ها مي باشد و ساير محدوديتها از سوي بانك و باتوجه به سياستهاي داخلي بانك اتخاذ خواهد شد.
4- امكان دريافت خدمات كارت در اينترنت بانك از سوي كارتهاي زير مجموعه وجود دارد.
5- نوع سپرده سرپرست خانواده قرض الحسنه پس انداز مي باشد.
6- كارمزد صدور كارتها مطابق بخشنامه هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
7-ارائه خدمات حساب به سرپرست خانواده و ارائه خدمات كارت به صاحب كارت (افراد زير مجموعه) صورت مي گيرد.
8- با توجه به اينكه براي صدور هر كارت براي افراد زير مجموعه مي بايست يك حساب به نام سرپرست خانواده افتتاح گردد، لذا در زمان افتتاح حساب، مي‏بايست حساب سرپرست خانواده به تعداد افراد زير مجموعه (به ازاي هر افتتاح حساب مبلغ صد هزار ريال و كارمزد صدور كارت از حساب سرپرست خانواده كسر مي گردد) داراي موجودي باشد.
9- تراكنش هاي مجاز بر روي كارت خانواده شامل :
9-1- ارائه كليه خدمات از طريق خودپردازهاي شتابي و غير شتابي بر اساس ضوابط و قوانين موجود در كارتهاي نقدي.
9-2- ارائه كليه خدمات Posفروشگاه هاي شتابي و غير شتابي.
9-3-خريد از درگاه هاي اينترنتي
9-4-سرويس خدمات پرداخت شامل پرداخت قبوض شركتهاي خدماتي، خريد شارژ ، تلفنبانك و ساير موارد همانند كارت هاي نقدي قرض الحسنه مي باشد.
9-5-انتقال وجه از طريق دستگاه خودپرداز بصورت شتابي و غير شتابي و از طريق اينترنت بانك درصورتيكه دارنده كارت داراي رمز و كد كاربري اينترنت بانك باشد.
9-6- واريز نقدي و يا انتقال وجه از طريق سامانه ساتنا و پايا امكان پذير مي باشد.
9-7- امكان برداشت وجه از طريق پايانه هاي شعبه اي(Pin Pad) توسط كارتهاي خانواده وجود نخواهد داشت
 
 
 
 
 
 
 
 
كارت هديه
 
تعريف كارت هديه :
كارت هديه بانك قرض الحسنه مهر ايران كارتي است نقدي و بي نام كه داراي ماهيت خريد بوده و با شماره مشخص و رمز و مبلغ معين صادر مي گردد. اين كارت به صاحب آن اجازه مي دهد تا نسبت به خريد كالا و خدمات تا سقف موجودي كارت به دفعات دلخواه از شبكه پذيرندگان كارت پايانه هاي فروش POS متصل به شبكه شتاب و برداشت وجه نقد از طريق پايانه هاي خود پرداز (ATM) داخلي و پايانه هايPOS مستقر در شعب بانك قرض الحسنه مهر ايران اقدام نمايد.
 
1- ويژگيهاي كارت هديه بانك قرض الحسنه :
- كارت هديه از نوع كارت مغناطيسي مي باشد كه بصورت بي نام و قابل انتقال به غير و با مبالغ معين صادر مي گردد.
- كارت هديه پس از فروش قابليت شارژ مجدد را ندارد و پس از صفر شدن مانده و يا انقضاي مهلت قابل استفاده نمي باشد.
- كارتهاي هديه ثابت : كارتهاي ثابت شامل كارتهاي با مبالغ 000/200 ريال، 000/500 ريال و 000/000/1 ريال مي باشد.
- كارتهاي هديه خاص : به كارتهاي هديه اي كه بنا به درخواست مشتري و در ساير مبالغ درخواستهاي متفاوت با مبالغ مختلف مي باشند، اطلاق مي گردد. درخواست خريدار جهت دريافت كارت هديه در ساير مبالغ ، از طريق تكميل فرم درخواست خريد كارت هديه از سوي مشتري در هر يك از شعب بانك صورت مي گيرد.
- كارت هديه بانك قرض الحسنه مهر داراي رمز چهار رقمي بوده كه به هنگام فروش در شعبه صادر و بصورت محرمانه به مشتري تحويل مي گردد.
- كارت هديه بانك قرض الحسنه مهر بدون دريافت كارمزد صادر مي گردد .
- تاريخ انقضاء كارت هديه دوسال پس از تاريخ توليد مي باشد.
- پس از فروش كارتهاي هديه در شعب و انقضاي تاريخ سررسيد آن ، مبلغ باقي مانده از موجودي كارت، قابل استرداد به دارنده آن نمي باشد.
- موجودي كارت هديه بانك قرض الحسنه مهر جهت استفاده خريدار به ميزان مبلغ خريداري شده در آن است و افزايش موجودي براي كارتهاي صادره امكانپذير نمي باشد.
- براي خريداران كارتهاي هديه بانك قرض الحسنه مهر امكان صدور رمز مجدد ( در صورت فراموش نمودن آن ) در شعبه خريداري شده با اخذ كارمزد 000/5 ريال و همچنين با احراز هويت خريدار از سوي شعبه ارائه دهنده كارت) وجود خواهد داشت.
- در صورت مفقود و يا معيوب شدن كارت هديه توسط خريدار امكان صدور مجدد آن وجود نخواهد داشت لذا ضروري است دارندگان در حفظ و نگهداري از آن دقت لازم بعمل آورند.
- هرگونه ضرر و زيان ناشي از افشاء رمز كارت هديه متوجه دارنده كارت بوده و بانك در اين خصوص مسئوليتي نخواهد داشت.
- در صورتي كه خرابي كارت هديه بواسطه عملكرد بانك باشد بنا به تشخيص رئيس شعبه و كارت هديه معيوب از مشتري دريافت كارت جديدي تحويل به مشتري خواهد شد.
-در صورتي كه پس از بررسي مشخص گردد معيوبي كارت ناشي از عملكرد مشتري مي باشد ضرورتي به تعويض كارت نبوده و مسئوليت اين امر با مشتري بوده و اصل كارت به وي مسترد مي گردد.
- در صورتي كه پس از بررسي مشخص گردد معيوبي كارت ناشي از عملكرد مشتري مي باشد ضرورتي به تعويض كارت نبوده و مسئوليت اين امر با مشتري بوده و اصل كارت به وي مسترد مي گردد.
 
قابليتهاي كارت هديه بانك قرض الحسنه مهر:

سرويسهاي فعال بر روي كارتهاي هديه:
-دريافت مانده حساب از روي پايانه هاي كارت خوان شعبه اي و خود پرداز
-دريافت صورت حساب 10 گردش آخر حساب از كارتخوان شعبه اي و خودپردازبانك
-قابليت پرداخت كليه قبوض توسط دستگاه هاي خودپرداز،پايانه هاي فروش ،تلفن ثابت و وب سايتهاي كليه بانكها
- قابليت پرداخت كليه قبوض توسط دستگاه هاي خودپرداز،پايانه هاي فروش ،تلفن ثابت و وب سايتهاي كليه بانكها
-امكان خريد شارژ از دستگاه هاي خودپرداز ، پايانه هاي فروش و وب سايت كليه بانكها ووب سايت هاي داراي درگاه خريد شارژ
-امكان خريدكالا و خدمات بر روي بستر اينترنت از سايتهاي داراي درگاه خريدوهمچنين پايانه فروش بانكها
-دريافت مانده حساب از روي پايانه هاي كارت خوان شعبه اي ،درگاه اينترنتي ،پايانه فروش و خود پردازكليه بانكها .
-امكان برداشت وجه از دستگاه ها ي خودپرداز و پوز شعبه اي بانك قرض الحسنه مهر ايران تا سقف 2.000.000 ريال
-امكان تغيير رمزاينترنتي توسط دستگاه خودپرداز بانك
-امكان پرداخت قبض شركت هاي طرف قرارداداز خودپرداز ،اينترنت بانك ،تلفنبانك و دتگاه كارت خوان شعبه اي بانك.

جدول سرويسهاي فعال بر روي كارتهاي هديه
 

برداشت وجه

مانده گيري

تغيير رمز دوم

خريد كالا

صورت حساب

پرداخت قبض

تغيير رمز

خريد شارژ

ATM ساير بانكهاي متصل به شبكه شتاب

×

×

×

×

×

ATM بانك قرض الحسنه مهر ايران

×

Θ

POS ( مستقر در شعب بانك قرض الحسنه مهر )

×

Θ

كارتخوان شعبه اي بانكهاي ديگر 

×

×

×

×

×

×

POS فروشگاهي ساير بانكهاي متصل به شبكه شتاب شتاب

×

×

×

×

در گاه اينترنتي ساير بانكهاي متصل به شبكه شتاب

×

×

×

×

اينترنت  بانك قرض الحسنه مهر ايران

×

×

×

×

×

Θ

تلفن بانك قرض الحسنه مهر ايران

×

×

×

×

×

×

 
√ : سرويس مورد نظر فعال مي باشد.
Θ : سرويس مورد نظر در آينده نزديك پس از عقد قرارداد فعال خواهد شد.
× : سرويس مورد نظر توسط شبكه شتاب پشتيباني نمي شود

نكات امنيتي در هنگام استفاده از كارت :
با توجه به امكان سوء استفاده افراد سودجو از كارتهاي بانكي هنگام استفاده از اين كارتها به موارد ذيل دقت فرمائيد:

1- رمز كارت معادل امضاء شما ميباشد لذا از افشاي رمز مربوطه در حضور افراد ديگر حتي الامكان خودداري فرمائيد
2- جهت امنيت بيشتر توصيه ميگردد رمز كارت خود را به صورت دوره اي در دوره هاي كوتاه مدت تغيير دهيد.
3- از يادداشت نمودن رمز بر روي كارت و يا همراه نگه داشتن رمز با كارت خودداري فرمائيد.
4- در هنگام خريد كالا از پايانه هاي فروشگاهي از ارائه رمز كارت خود به فروشنده خودداري كرده و رمز كارت را خودتان وارد نمائيد.
5- كارت خود را در اختيار ديگران قرار ندهيد.
6- در صورت مفقود شدن كارت در سريع ترين زمان ممكن مطلب را به شعبه اطلاع داده تا پس از ابطال كارت ، براي شما كارت المثني صادر گردد.
7- از نگه داري كارت در معرض حرارت و مجاورت با دستگاههاي مغناطيسي از جمله موبايل خودداري نماييد.
8- در هنگام استفاده از دستگاه خود پرداز و پايانه هاي خريد شعبه اي در صورت مشاهده هرگونه ابزار اضافه نصب شده بر روي از استفاده از دستگاه مورد نظر خودداري كرده و موضوع را به شعبه و يا بانك مربوطه اطلاع دهيد.
9- در هنگام تحويل گرفتن كارت از شعبه در صورت مخدوش بودن رمز يا كارت ارائه شده از پذيرفتن كارت خودداري نماييد
 
 
 
 
 
كارت نقدي
 
تعريف كارت نقدي:
- كارت قرض الحسنه بانك قرض الحسنه مهر ايران از نوع كارتهاي نقدي مي باشد كه در هر تراكنش، مبلغ درخواستي مشتري را از حساب وي كسر مي نمايد. براي استفاده از اين نوع كارت مشتري بايد مبلغي را در حساب قرض الحسنه نزد بانك داشته باشد.
- در حال حاضر امكان صدور كارت بر روي حسابهاي قرض الحسنه پس انداز و جاري و فجر مشتريان مقدور مي باشد.
- مشتريان محترم مي توانند به تمامي شعب بانك قرض الحسنه مهر ايران مراجعه عملياتي مانند اخذ درخواستهاي افتتاح حساب، صدور اوليه كارت نقدي و صدور كارت المثني را انجام دهند.
- جهت صدور كارت قرض الحسنه ضمن افتتاح حساب ضرورت دارد كه مشتري داراي كد ملي بوده و سواد خواندن و نوشتن را داشته باشند.
- دارندگان كارت قرض الحسنه مي توانند از طريق بانكهاي عضو شبكه شتاب خدمات پرداخت كارت را دريافت نمايند.
- مشتري مي تواند يك حساب را به عنوان حساب اصلي كارت و به ترتيب اولويت ميتواند تا 3 حساب فرعي اعم از پس انداز ،جاري و فجر را به عنوان پشتيبان حساب اصلي معرفي نمايد.
- واريز نقدي به حساب كارت قرض الحسنه با مراجعه مشتري به شعبه و تكميل فرم واريز وجه نقدي و ارائه وجه امكان پذير است.
- دارنده حساب مي تواند در هريك از شعب بانك بدون پرداخت كارمزد به حساب خود وجه واريزنمايد.
- هرگاه نشاني مشتري كه هنگام افتتاح حساب تعيين شده تغيير يابد بايد فوراً نشاني جديد را به شعبه مربوطه اطلاع دهد.
- در صورت مفقود شدن كارت، صاحب حساب مكلف است فوراً مراتب را به شعب بانك اطلاع دهد، در صورت عدم اطلاع، مسئوليت هرگونه سوء استفاده احتمالي از حساب به عهده دارنده حساب خواهد بود.
- در صورت نياز به صدور كارت مجدد(مفقودي، انقضاي تاريخ اعتبار كارت، معيوب شدن كارت و...) ، شعبه پس از احراز و شناسايي صاحب حساب مي بايست با دريافت مبلغي ( طبق تعرفه ) اقدام به صدور كارت المثني نمايد.
- هر فردي مي تواند به حساب اشخاص وجه واريز نمايد وليكن برداشت از حساب فقط توسط دارنده كارت/ صاحب حساب ميسرمي باشد.
- چنانچه مشتري پس از ارائه خدمات توسط پايانه خودپرداز بانك قرض الحسنه مهر كارت خود را ديرتر از زمان تعيين شده بردارد يا رمز خود را سه بار غلط وارد نمايد و يا به هر علت تعريف شده در سامانه كارت وي در ليست كارتهاي توقيفي تعريف شده باشد اخطارهايي مبني بر ضبط كارت وي توسط پايانه خودپرداز به وي داده مي شود.در اين حالت مشتري مي تواند با ارايه مدارك شناسايي به شعبه كارت خود را دريافت نمايد.
-در صورت ضبط كارت توسط دستگاه خودپرداز، فعال نمودن كارت و تغيير رمز تنها با حضور صاحب حساب در شعب بانك امكانپذير مي باشدو مشتري مي تواند به همراه مدارك شناسايي خود به شعبه مراجعه و كارت خود را طلب نمايد،.
-در صورت غيرفعال شدن كارت بابت تكرار رمز بيش از سه بار نيز شعبه پس از دريافت درخواست مشتري مي بايستي از طريق سيستم، كارت مزبور را پس از 24 ساعت فعال نمايد .
- در مواردي كه حساب بصورت مشترك افتتاح و حق برداشت هريك به تنهايي باشد با توجه به جدا بودن شماره مشتري براي هريك از شركاء امكان ثبت درخواست وجود دارد كه در اين ارتباط فرم درخواست كارت جداگانه تكميل و جهت هريك از شركاء كارت الكترونيكي جداگانه بنا به درخواست مشتري صادر خواهد شد.

خدمات كارت نقدي قرض الحسنه:
- قابليت برداشت روزانه از دستگاههاي خود پرداز تا سقف 2.000.000 ريال
- قابليت برداشت روزانه از كارت خوان شعبه اي بانك تا سقف 30.000.000 ريال
- قابليت خريد از پايانه هاي فروش عضو شتاب در فروشگاهها بدون سقف مبلغ
- قابليت انتقال وجه روزانه تا مبلغ 150.000.000 ريال از كارتخوان شعبه اي و 30.000.000ريال از خودپرداز
-قابليت انتقال وجه شتابي از درگاه اينترنتي بانكها
- قابليت پرداخت كليه قبوض توسط دستگاه هاي خودپرداز،پايانه هاي فروش ،تلفن ثابت و وب سايتهاي كليه بانكها
- امكان خريد شارژ از دستگاه هاي خودپرداز ، پايانه هاي فروش و وب سايت كليه بانكها ووب سايت هاي مجاز داراي درگاه خريد شارژ.
- امكان خريدكالا و خدمات بر روي بستر اينترنت از سايتهاي داراي درگاه خريدوهمچنين پايانه فروش بانكها.
- دريافت مانده حساب از روي پايانه هاي كارت خوان شعبه اي ،درگاه اينترنتي ،پايانه فروش و خود پردازكليه بانكها .
- امكان انتقال وجه داخلي و شتابي در اينترنت بانك قرض الحسنه مهر ايران (حداكثر روزانه 30.000.000 ريال)
- دريافت صورت حساب 10 گردش آخر حساب از كارتخوان شعبه اي و خودپردازبانك.
- تغيير رمز كارت توسط دستگاه خودپرداز و دستگاه كارتخوان شعبه اي بانك قرض الحسنه مهر ايران
- امكان تغيير رمزاينترنتي توسط دستگاه خودپرداز بانك قرض الحسنه مهر ايران
- امكان پرداخت قبض شركت هاي طرف قرارداد ازطريق خودپرداز ،اينترنت بانك ،تلفنبانك و دستگاه كارت خوان شعبه اي بانك.

جدول سرويسهاي فعال بر روي كارتهاي نقدي:

نوع عمليات

برداشت وجه

مانده گيري

صورت حساب

انتقال وجه

پرداخت قبض

تغيير رمز

تغيير رمز دوم

مسدودي كارت

خريد كالا

خريد شارژ

ATM ساير بانكهاي متصل به شبكه شتاب

×

×

×

×

×

ATM بانك قرض الحسنه مهر ايران

×

Θ

POS ( مستقر در شعب بانك قرض الحسنه مهر )

×

×

Θ

كارتخوان شعبه اي بانكهاي ديگر

×

×

×

×

×

×

POS فروشگاهي  ساير بانكهاي متصل به شبكه شتاب

×

×

×

×

×

در گاه اينترنتي  بانكهاي ديگر

×

×

×

×

×

اينترنت  بانك قرض الحسنه مهر ايران

×

×

×

×

Θ

تلفن بانك قرض الحسنه مهر ايران

×

×

×

×

×

×

تلفن بانك  ساير بانكهاي متصل به شبكه شتاب

×

×

×

×

×

×

×

×

 
√: سرويس مورد نظر فعال مي باشد.
Θ : سرويس مورد نظر در آينده نزديك پس از عقد قرارداد فعال خواهد شد.
×: سرويس مورد نظر توسط شبكه شتاب پشتيباني نمي شود

نكات امنيتي در هنگام استفاده از كارت

با توجه به امكان سوء استفاده افراد سودجو از كارتهاي بانكي هنگام استفاده از اين كارتها به موارد ذيل دقت فرمائيد:

1- رمز كارت معادل امضاء شما ميباشد لذا از افشاي رمز مربوطه در حضور افراد ديگر حتي الامكان خودداري فرمائيد
2- جهت امنيت بيشتر توصيه ميگردد رمز كارت خود را به صورت دوره اي در دوره هاي كوتاه مدت تغيير دهيد.
3- از يادداشت نمودن رمز بر روي كارت و يا همراه نگه داشتن رمز با كارت خودداري فرمائيد.
4- در هنگام خريد كالا از پايانه هاي فروشگاهي از ارائه رمز كارت خود به فروشنده خودداري كرده و رمز كارت را خودتان وارد نمائيد.
5- كارت خود را در اختيار ديگران قرار ندهيد.
6- در صورت مفقود شدن كارت در سريع ترين زمان ممكن مطلب را به شعبه اطلاع داده تا پس از ابطال كارت ، براي شما كارت المثني صادر گردد.
7- از نگه داري كارت در معرض حرارت و مجاورت با دستگاههاي مغناطيسي از جمله موبايل خودداري نماييد.
8- در هنگام استفاده از دستگاه خود پرداز و پايانه هاي خريد شعبه اي در صورت مشاهده هرگونه ابزار اضافه نصب شده بر روي از استفاده از دستگاه مورد نظر خودداري كرده و موضوع را به شعبه و يا بانك مربوطه اطلاع دهيد.
9- در هنگام تحويل گرفتن كارت از شعبه در صورت مخدوش بودن رمز يا كارت ارائه شده از پذيرفتن كارت خودداري نماييد.
 
 
 
 
 
بن كارت
 
تعريف بن كارت : ابزاري است كه توسط سازمانها و نهادهاي دولتي و يا خصوصي و با همكاري بانك به منظور خريد كالا در اختيار مصرف كنندگان ( كاركنان و اعضاء سازمانها و نهادهاي فوق )قرار مي گيرد و جايگزيني جهت خريد غير نقدي توسط بن هاي كاغذي مي باشد.

1- ويژگيهاي بن كارت قرض الحسنه :
- بن كارتها از نوع مغناطيسي بوده و با نام صادر مي شوند .
- به دارندگان بن كارتها رمز خاص (چهار رقمي ) در شعبه تخصيص و به صورت محرمانه در اختيار سازمان متقاضي جهت ارائه به كاركنان قرار مي گيرد.
- بن كارت قرض الحسنه بنا به درخواست سازمان متقاضي به هر تعداد صادر و به هر ميزان قابل شارژ است.
– دارندگان بن كارتها قادر خواهند بود از كليه فروشگاههايي كه داراي دستگاه پايانه فروش (Pos) متعلق به بانكهاي عضو شبكه شتاب مي باشند و يا بستر اينترنت بانك خريد نمايند، لذا امكان دريافت وجه نقد و يا انتقال وجه از طريق بن كارت قرض الحسنه به حساب ساير كارتها و بالعكس وجود نخواهد داشت.
- بن كارت قرض الحسنه داراي تاريخ انقضاء (به مدت اعتبار سه ساله و متناسب با قرارداد منعقده با سازمانها) مي باشد و تا قبل از انقضاي تاريخ مذكور، چنانچه سازمان درخواست كننده تمايل به شارژ مجدد آنها را داشته باشد، آن سازمان مي تواند بر اساس يك درخواست و با مشخص نمودن مبلغ مورد نظر، تقاضاي شارژ بن كارتها را از بانك داشته باشد. همچنين در صورت منقضي شدن تاريخ بن كارتها سازمان مربوطه مي تواند در صورت تمايل درخواست صدور مجدد بن كارتهاي پرسنل خود را بر اساس قرارداد جديد با بانك، ارائه نمايد.
- بن كارتهاي قرض الحسنه در دو قالب درون سازماني(ويژه كاركنان بانك قرض الحسنه مهر ايران)و برون سازماني(ويژه كاركنان سازمانها و نهادهاي دولتي و مؤسسات و شركتهاي خصوصي)قابل صدور مي باشد.

سرويس هاي فعال بر روي بن كارت:
- دريافت صورت حساب 10 گردش آخر حساب از كارتخوان شعبه اي و خودپردازبانك.
- قابليت پرداخت كليه قبوض توسط دستگاه هاي خودپرداز،پايانه هاي فروش ،تلفن ثابت و وب سايتهاي كليه بانكها
- امكان خريد شارژ از دستگاه هاي خودپرداز ، پايانه هاي فروش و وب سايت كليه بانكها ووب سايت هاي داراي درگاه خريد شارژ.
- امكان خريدكالا و خدمات بر روي بستر اينترنت از سايتهاي داراي درگاه خريدوهمچنين پايانه فروش بانكها.
- دريافت مانده حساب از روي پايانه هاي كارت خوان شعبه اي ،درگاه اينترنتي ،پايانه فروش و خود پردازكليه بانكها .
-امكان خريد كالا وخدمات بر روي بستر اينترنت ازوب سايتهاي داراي درگاه خريد.
-امكان تغيير رمزاينترنتي توسط دستگاه خودپرداز بانك
-امكان پرداخت قبض شركت هاي طرف قرارداد از خودپرداز ،اينترنت بانك ،تلفنبانك و دستگاه كارت خوان شعبه اي بانك
بدين ترتيب با توجه به عدم امكان تبديل وجه اين نوع كارت به پول نقد و يا انتقال وجه مربوطه اين كمك ها به صورت هدفمند ارائه شده و از ايجاد بازارهاي كاذب خريد و فروش بن هاي كاغذي نيز جلوگيري ميشود.

جدول سرويسهاي فعال بر روي بن كارتها
 

نوع عمليات

خريد

مانده گيري

پرداخت قبض

تغيير رمز

تغيير رمز دوم

صورت حساب

خريد كالا

خريد شارژ

ATM ساير بانكهاي متصل به شبكه شتاب

×

×

×

×

×

ATM بانك قرض الحسنه مهر ايران

×

×

Θ

POS ( مستقر در شعب بانك قرض الحسنه مهر )

×

×

Θ

كارتخوان شعبه اي بانكهاي ديگر

×

×

×

×

×

×

POS فروشگاهي ساير بانكهاي متصل به شبكه شتاب

×

×

×

در گاه اينترنتي بانكهاي ديگر

×

×

×

اينترنت  بانك قرض الحسنه مهر ايران

×

×

×

×

×

Θ

تلفن بانك قرض الحسنه مهر ايران

×

×

×

×

×

×


: سرويس مورد نظر فعال مي باشد
Θ : سرويس مورد نظر در آينده نزديك پس از عقد قرارداد فعال خواهد شد.
× : سرويس مورد نظر توسط شبكه شتاب پشتيباني نمي شود

نكات امنيتي در هنگام استفاده از كارت :
با توجه به امكان سوء استفاده افراد سودجو از كارتهاي بانكي هنگام استفاده از اين كارتها به موارد ذيل دقت فرمائيد:

1- رمز كارت معادل امضاء شما ميباشد لذا از افشاي رمز مربوطه در حضور افراد ديگر حتي الامكان خودداري فرمائيد
2- جهت امنيت بيشتر توصيه ميگردد رمز كارت خود را به صورت دوره اي در دوره هاي كوتاه مدت تغيير دهيد.
3- از يادداشت نمودن رمز بر روي كارت و يا همراه نگه داشتن رمز با كارت خودداري فرمائيد.
4- در هنگام خريد كالا از پايانه هاي فروشگاهي از ارائه رمز كارت خود به فروشنده خودداري كرده و رمز كارت را خودتان وارد نمائيد.
5- كارت خود را در اختيار ديگران قرار ندهيد.
6- در صورت مفقود شدن كارت در سريع ترين زمان ممكن مطلب را به شعبه اطلاع داده تا پس از ابطال كارت ، براي شما كارت المثني صادر گردد.
7- از نگه داري كارت در معرض حرارت و مجاورت با دستگاههاي مغناطيسي از جمله موبايل خودداري نماييد.
8- در هنگام استفاده از دستگاه خود پرداز و پايانه هاي خريد شعبه اي در صورت مشاهده هرگونه ابزار اضافه نصب شده بر روي از استفاده از دستگاه مورد نظر خودداري كرده و موضوع را به شعبه و يا بانك مربوطه اطلاع دهيد.
9- در هنگام تحويل گرفتن كارت از شعبه در صورت مخدوش بودن رمز يا كارت ارائه شده از پذيرفتن كارت خودداري نماييد.

  • به محض وصول رمز كارت صادره، به دستگاه خودپرداز شعبه مراجعه و رمز خود را تغيير دهيد.
  • به محض دريافت كارت‌ بانك، نسبت به يادداشت شماره 16 رقمي آن اقدام كنيد . به خاطر داشته باشيد براي بستن حساب هنگام سرقت يا مفقود شدن كارت به اين شماره نياز داريد.
  • شماره چهار رقمي كه به عنوان رمز استفاده مي‌كنيد، به سادگي براي ديگران قابل حدس زدن نباشد. براي مثال از سال تولد، سال ازدواج يا شماره تلفن خود استفاده نكنيد.
  • رمز جديد را به خاطر بسپاريد و از يادداشت كردن رمز كنار كارت و قرار دادن برگه رمز در كيف كارت به شدت خودداري كنيد . رمز خود را هر سه تا چهارماه تغيير دهيد.
    در مكان‌هاي عمومي براي محافظت از اطلاعات محرمانه، هنگام استفاده از كارت و وارد نمودن رمز عبور در دستگاه خودپرداز (ATM) يا كارت‌خوان (POS)، با استفاده از دست ديگر خود‌، يك سپر حفاظتي ايجاد شود. اين موضوع با هيچ يك از هنجار‌هاي اجتماعي منافاتي نداشته و رعايت آن حافظ امنيت عمليات بانكي افراد خواهد بود.
  • در فروشگاه‌هايي كه امكان خريد با استفاده از كارت بانكي وجود دارد از ارائه رمز عبور به فروشنده خودداري شده و شخصاً رمز خود را در دستگاه كارت‌خوان وارد نمائيد. در اين خصوص فروشگاه ملزم به همكاري با مشتري بوده و حق اعتراض براي مشتريان محفوظ است.
  • هنگام انجام عمليات انتقال وجه، فرد دريافت كننده فقط شماره 16 رقمي كارت خود را اعلام مي كند و نيازي به ارائه ساير اطلاعات كارت يا مراجعه به دستگاه خودپرداز ندارد.
تاریخ به روز رسانی: 1396/07/24
تعداد بازدید: 144268
Powered by DorsaPortal