طرح پيوند مهر ايران


بانك قرض الحسنه مهر ايران در راستاي تأمين مايحتاج ازدواج جوانان و ارتقاي اميد به زندگي و ايجاد اطمينان و آسودگي خاطر مشتريان و فرزندان ايشان ، اقدام به پرداخت تسهيلات در قالب طرح هاي پيوند مهر ايران در بازه زماني ميان مدت (حداكثر 3 ساله)و بلندمدت(حداكثر 10 ساله) به متقاضيان نموده است. مشتريان محترم مي توانند با افتتاح حساب در هر يك از طرح هاي پيوند مهر ايران و ايجاد ميانگين سالانه(از طريق واريز مستمر ماهانه در طول دوره و يا بصورت يكجا براي كل دوره در زمان افتتاح)، از امتيازات اين طرح بهره مند شوند.
 
طرح يكم پيوند مهر ايران
جامعه هدف اين طرح ، افرادي هستند كه در سن ازدواج بوده و يا قصد ازدواج در آينده اي نزديك را دارند .در اين طرح افراد مي توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه پس انداز – طرح يكم پيوند مهر ايران، از تسهيلات قرض الحسنه كمك هزينه ازدواج اين بانك تا سقف 400 ميليون ريال با كارمزد 4 % برخوردار گردند.
شايان ذكر است اولين موعد جهت بهره مندي از تسهيلات كسب حداقل يكسال ميانگين بوده و تسهيلات پرداختي در طرح پيوند مهر ايران هيچگونه منافاتي با تسهيلات ازدواج پرداختي از ساير بانكها را نداشته و متقاضيان مي توانند از اين تسهيلات بصورت همزمان نيز استفاده نمايند.
 
به مثال هاي زير جهت بهره مندي از تسهيلات 40 ميليون توماني با بازپرداخت 36 ماهه با كارمزد 4 % توجه فرماييد:
  • مثال 1: مشتري مي تواند با واريز 3 مرحله سالانه متوالي به مبلغ 51 ميليون ريال در ابتداي هرسال ،از 40 ميليون تومان تسهيلات با بازپرداخت 36 ماهه در پايان سال سوم بهره مند شود.
  • مثال 2: مشتري مي تواند در صورت استطاعات مالي،با افتتاح سپرده پيوندف يكم مهر و توديع يكجاي مبلغ به ميزان 32 ميليون تومان به مدت يكسال ،از 40 ميليون تومان تسهيلات با بازپرداخت 36 ماهه پس از يكسال بهره مند شود.
  • مثال 3: مشتري مي تواند به مدت 24 ماه نسبت به واريز مبلغ ماهانه 1.250.000 تومان در ابتداي هر ماه اقدام و پس از 2 سال،از 40 ميليون تومان تسهيلات با بازپرداخت 36 ماهه بهره مند شود.
  • مثال 4: مشتري مي تواند به مدت 36 ماه نسبت به واريز مبلغ ماهانه 550.000 تومان در ابتداي هر ماه اقدام و پس از 3 سال، از 40 ميليون تومان تسهيلات با بازپرداخت 36 ماهه بهره مند شود.
 
طرح دوم پيوند مهر ايران
جامعه هدف اين طرح ، افرادي مي باشند كه هم اكنون در سن ازدواج نبوده يا والديني مي باشند كه قصد تأمين آتي مايحتاج ضروري ازدواج فرزندانشان در آينده را دارند .در اين طرح افراد مي توانند با شركت در اين طرح و افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه پس انداز – طرح دوم پيوند مهر ايران، از تسهيلات قرض الحسنه كمك هزينه ازدواج اين بانك تا سقف جمعي 800 ميليون ريال با كارمزد 4 % برخوردار گردند.
شايان ذكر است اولين موعد جهت بهره مندي از تسهيلات كسب حداقل 5 سال ميانگين بوده و تسهيلات پرداختي در طرح پيوند دوم مهر ايران نيز هيچگونه منافاتي با تسهيلات ازدواج پرداختي از ساير بانكها را نداشته و متقاضيان مي توانند از اين تسهيلات بصورت همزمان استفاده نمايند.
 
به مثال هاي زير جهت بهره مندي از تسهيلات 80 ميليون توماني با بازپرداخت 60 ماهه با كارمزد 4 % توجه فرماييد:
  • مثال 1: مشتري مي تواند در صورت استطاعات مالي ، با افتتاح سپرده پيوند دوم مهر و توديع يكجاي مبلغ به ميزان 18.400.000 ميليون تومان به مدت پنج سال ،از 80 ميليون تومان تسهيلات با بازپرداخت 60 ماهه پس از پنج سال بهره مند شود.
  • مثال 2: مشتري مي تواند در صورت استطاعات مالي،با افتتاح سپرده پيوند دوم مهر و توديع يكجاي مبلغ به ميزان 7.850.000 تومان به مدت ده سال ،از 80 ميليون تومان تسهيلات با بازپرداخت 60 ماهه پس از 10 سال بهره مند شود.
  • مثال 3: مشتري مي تواند ،با افتتاح سپرده پيوند دوم مهر و واريز 10 مرحله طي 10 سال، هر مرحله مبلغ به ميزان 1.570.000تومان سالانه در ابتداي هر سال، از 80 ميليون تومان تسهيلات با بازپرداخت 60 ماهه پس از 10 سال بهره مند شود. 

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/11
تعداد بازدید:
23655
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 8)

ارسال نظرات
نام
پست الکترونیک
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
اطلاعات مرتبط
 
Powered by DorsaPortal