تسهيلات امتيازي مهر ايرانهمانگونه كه مي دانيد منابع قرض الحسنه بانك ها كه از محل گردش حساب هاي اشخاص(اعم از حقيقي/ حقوقي) تأمين مي گردد، محدود و درخواست هاي اشخاص براي دريافت تسهيلات از بانك ها نامحدود است.
در اين رابطه منابع بانك قرض الحسنه مهر ايران نيز محدود و متقاضيان اخذ تسهيلات قرض الحسنه از اين بانك نسبت به ساير بانك ها بيشتر مي باشند، لذا به منظوراستفاده بهينه از منابع و پاسخگويي مناسب به متقاضيان بويژه افراد نيازمند و اقشارآسيب پذير، اعطاي حق تقدم و امتياز به صاحبان حساب نزد اين بانك براي استفاده از اولويت در دريافت تسهيلات قرض الحسنه فراهم گرديده است.
از اين رو دارندگان حساب هاي قرض الحسنه (جاري يا پس انداز) مي توانند با رعايت ضوابط و مقررات جاري بانك و به انتخاب خودشان از تسهيلات قرض الحسنه اين بانك بهره مند گردند. 
در اين راستا بانك قرض الحسنه مهر ايران مبادرت به تنظيم ضرايب امتيازي با توجه به مدت انتظار هريك از مشتريان بمنظور اولويت بندي در اعطاي تسهيلات نموده است كه با توجه به امتياز مشتري بموجب ميانگين حاصله در حساب، مبلغ تسهيلات قابل استفاده و ميزان اقساط ماهانه ، در قسمت راهنماي مشتريان قابل مشاهده مي باشد . 
متقاضيان مي توانند با مراجعه به قسمت "محاسبه تسهيلات امتيازي"و درج مبلغ تسهيلات مورد نياز و نرخ كارمزد به همراه توان بازپرداخت مبلغ قسط ماهانه و انتخاب مدت ماه كسب ميانگين مدنظر(كمتر از 6 ماه يا بالاتر از 6 ماه)، از ميزان حداقل هاي لازم براي بهره مندي از وام قرض الحسنه اين بانك مطلع گردند كه در اين خصوص موارد ذيل جهت آگاهي بيشتر مشتريان ارائه مي گردد:
  • مشترياني كه توانايي ايجاد ميانگين هاي حساب بالاتري را داشته باشند، مي توانند از اولويت دريافت تسهيلات در فاصله زماني كوتاه تري جهت كسب ميانگين حساب(بطور مثال 3 الي 6 ماه) حسب انتخاب خود، از تسهيلات اين بانك بهره مند گردند.
  • مشترياني كه توانايي ايجاد ميانگين هاي حساب كمتري را داشته باشند، مي توانند از اولويت دريافت تسهيلات در فاصله زماني طولاني تري جهت كسب ميانگين حساب(بطور مثال 7 الي 12 ماه) حسب انتخاب خود، از تسهيلات اين بانك بهره مند گردند.
  • مشترياني كه قادر به پرداخت ماهانه اقساط بيش از 5 ميليون ريال باشند، مي توانند از مدت بازپرداخت اقساط كوتاه تري(بطور مثال 18 الي 36 ماه) حسب انتخاب خود، از تسهيلات اين بانك بهره مند گردند.
  • مشترياني كه قادر به پرداخت ماهانه اقساط كمتر از 5 ميليون ريال باشند، مي توانند از مدت بازپرداخت اقساط طولاني تري(بطور مثال 30 الي 60 ماه) حسب انتخاب خود، از تسهيلات اين بانك بهره مند گردند.
مثال : مشتري مي تواند با كسب ميانگين 6 ماهه در حساب خود به ميزان 50 ميليون ريال، مي تواند حدوداً از يكي از تسهيلات قابل ارائه به شرح زير به انتخاب خود استفاده نمايد:

  1:    150 ميليون ريال تسهيلات با بازپرداخت 6 ماهه و نرخ كارمزد 4 %
  2:    50 ميليون ريال تسهيلات با بازپرداخت 18 ماهه و نرخ كارمزد 4 %
  3:    120 ميليون ريال تسهيلات با بازپرداخت 6 ماهه با نرخ كارمزد 2 %
  4:    50 ميليون ريال تسهيلات با بازپرداخت 11 ماهه و بدون كارمزد


 

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/05
تعداد بازدید:
348331
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 88)

ارسال نظرات
نام
پست الکترونیک
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
اطلاعات مرتبط
 
Powered by DorsaPortal