اندوخته خانواده مهر ايران


هدف
بانك قرض الحسنه مهر ايران با هدف حمايت از صندوق هاي خانوادگي و سازماندهي بهينه آنها و تشويق عموم مردم به مشاركت جمعي و تقويت بنيه مالي خانواده ها اقدام به ايجاد اندوخته خانواده مهر ايران نموده است. 
شرح
در اين برنامه، همانند صندوق‌هاي رايـــــج در ميان خانـــــــــواده‌ها، اعضـــا با پرداخت سهم اندوخته ماهانه و تجميع مبالغ خرد علاوه بر پس انداز، بواسطه هم افزايي و حمايت بانك، از تسهيلات قرض الحسنه بهره مند مي گردند.
بر خلاف روال مرسوم در صندوق هاي خانوادگي كه صرفاً از محل سهم اندوخته اعضاء اقدام به پرداخــــت مبالغ تجميـــــــعي به اعضا مي نمـــــايند، در اين برنــــامه بانـك با هم افزايي مالي از طريق پرداخت تسهيلات قرض الحسنه حمايتي، ميزان دريافتي افراد صندوق را تا دو برابر افزايش مي دهد. 
 
اندوخته خانواده مهر ايران - طرح اول
اعضا مي توانند در يكي از 4 گروه تعيين شده حسب درخواست متقاضيان و بر حسب تعداد افراد خانواده اعم از بستگان درجه 1 و ... شركت نمايند.تعداد اعضاي گروه هاي تعيين شده عبارت اند از: 5 نفره، 10نفره، 15 نفره، 20 نفره.
مبلغ سهم اندوخته در ابتداي دوره حسب نظر متقاضيان تعيين مي گردد. (بديهي است پس از تعيين مبلغ سهم اندوخته، اين مبلغ در طول دوره ثابت خواهد بود)
اين طرح براي صندوق هايي با هر تعداد افراد قابل تدوين است. 
مدت زمان پرداخت سهم اندوخته توسط اعضا، 10 مرحله به صورت مستمر و ماهيانه مي باشد.
شروع پرداخت تسهيلات بانك از ماه سوم (پس از دريافت سهم اندوخته ماه سوم تمامي اعضا) مي باشد و به صورت ماهيانه (10 فقره تسهيلات در 10 ماه متوالي) به عضو و يا اعضاي معرفي شده پرداخت مي شود.
مبلغ تسهيلات پرداختي بانك در هرماه بر اساس رابطه زير محاسبه مي گردد:

2 × مبلغ سهم اندوخته ماهيانه× تعداد اعضا = مبلغ تسهيلات پرداختي در هر ماه

مدت زمان بازپرداخت تسهيلات بانك 22 ماه مي باشد. ( 2 قسط مربوط به پرداخت كارمزد و 20 قسط جهت بازپرداخت تسهيلات)
درصورت عدم برداشت مجموع مبالغ مربوط به سهم اندوخته دريافتي اعضا،امكان اعطاي تسهيلات مجدد همانند شرايط قبلي امكان پذير مي باشد . ليكن درصورت عدم تمايل به ادامه همكاري، پس از اتمام پرداخت سهم اندوخته تمامي اعضا(طي10ماه)، هريك از اعضا مي تواند با تسويه تسهيلات نسبت به دريافت سهم اندوخته خود اقدام نمايد. بديهي است در صورت تمايل هريك از اعضا ، استمرار همكاري به صورت فردي نيز مطابق شرايط قبلي امكان پذير مي باشد.
كارمزد تسهيلات پرداختي از محل سهم اندوخته اعضا، 2 درصد و از محل منابع حمايتي بانك 4 درصد مي باشد.
به هر يك از اعضا، حداكثر دو نوبت تسهيلات، از محل اندوخته اعضا و از محل منابع بانك اعطا مي گردد. 

خلاصه

اگر تعداد اعضاي صندوق خانوادگي 10 نفره باشد، آنها مي توانند با ورود به اين طرح و پرداخت 10 ماه متوالي حق عضويت مساوي از 2 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال، از دو فقره تسهيلات متعلقه به هر نفر به ميزان 10 برابر حق عضويت پرداختي از ماه سوم تا دوازدهم با اقساط 22 ماهه برخوردار شوند.

مثال

اگر حق عضويت ماهانه هر نفر 5 ميليون ريال باشد، هر يك از اعضا مي توانند از دو فقره وام 50 ميليون ريالي (جمعا 100 ميليون ريال) در يكي ازماه هاي چهارم تا سيزدهم بهره مند شوند.
اندوخته خانواده مهر ايران - طرح دوم
كليه صندوق هاي خانوادگي و نظاير آن با هر تعداد عضو، مي توانند در مدل دوم طرح اندوخته خانواده مهر ايران شركت و از مزاياي هم افزايي بانك به ميزان 2 برابر بهره مند گردند.
شرايط طرح :
1. صندوق هاي خانوادگي با هر تعدادي مي توانند بعنوان گروه در اين طرح شركت نمايند.
2. مبلغ حق عضويت در ابتداي هرماه حسب نظر اعضاي صندوق تعيين مي گردد . بديهي است اولين حق عضويت انتخابي بعنوان سقف مبلغ در نظر گرفته شده و قابل افزايش براي ماه هاي بعد نمي باشد.
3. مبلغ حق عضويت در ابتداي هر ماه توسط مدير صندوق (سرگروه) مشخص مي شود و اعضا موظف به واريز آن جهت تأمين موجودي صندوق مربوطه حداكثر تا روز دهم هر ماه مي باشند.
4. تعداد و مدت پرداخت حق عضويت تا پرداخت تسهيلات به تمامي اعضا بصورت مستمر و ماهيانه مي باشد و اين مدت با توجه به تعداد اعضاء يا ميزان تسهيلات متغيّر است.
5. شروع پرداخت تسهيلات به معرفي شدگان از سوي بانك (پس از واريز حق عضويت تمامي اعضاء در هر ماه)،تا ميزان 2 برابر مجموع آورده اعضاء، به عضو يا اعضاي معرفي شده و پس از تكميل مدارك و در پايان هر ماه خواهد بود.
6. مدت زمان بازپرداخت تسهيلات پرداختي از محل طرح اندوخته خانواده مدل دوم،36 ماه مي باشد.(3قسط كارمزد+33قسط اصل مبلغ تسهيلات).
7. كارمزد تسهيلات پرداختي از محل سهم اندوخته اعضا 2 % و از محل منابع حمايتي بانك 4 % مي باشد.
8. مبالغ واريزي مربوط به حق عضويت هر عضو ، پس از تسويه كامل تسهيلات دريافتي مدل دوم اندوخته خانواده مهر ايران در سررسيد قابل برداشت خواهد بود.
9. هر يك از اعضا در صورت تمايل به تسويه زودتر از موعد ، مي توانند پس از بازپرداخت 75 % اقساط تسهيلات اعطايي (به صورت متوالي ماهيانه)، و پس از تسويه كامل مانده بدهي تسهيلات دريافتي ، مبلغ حق عضويت واريزي خود را برداشت نمايند و يا از تسهيلات مشابه مطابق سياست اعتباري بانك بهره مند گردند.
10. حداقل مبلغ حق عضويت انتخابي جهت واريز ماهانه ، 1 ميليون ريال مي باشد.
11. حداكثر تسهيلات اعطايي به هر فرد 200 ميليون(از محل منابع بانك)و 200 ميليون ريال(از محل اندوخته اعضا) جمعاً 400 ميليون ريال خواهد بود.
12. تسهيلات مدل دوم اندوخته خانواده مهر ايران، در قبال يك ضامن معتبر پرداخت مي گردد.
13. براي تمامي معرفي شدگان ، داشتن ساير ضوابط و مقررات جاري بانك براي اعطاي اين تسهيلات الزامي مي باشد. 

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/11
تعداد بازدید:
163330
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 44)

ارسال نظرات
نام
پست الکترونیک
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
اطلاعات مرتبط
 
Powered by DorsaPortal