خود پرداز ATM

 انواع خدمات خودپرداز

تعداد دستگاه هاي ATM :
دستگاه خودپرداز در شعب سراسر كشور با قابليت اتصال به شبكه شتاب نصب و راه اندازي گرديده است كه همه دستگاه هاي مذكور فعال و در حال ارائه خدمات به مشتريان مي باشند.
انواع خدمات قابل ارائه توسط دستگاه خودپرداز (بانك قرض الحسنه مهر ايران) :
1- برداشت وجه روزانه برروي كارتهاي شتابي و قرض الحسنه تا سقف 2.000.000 ريال
2- انتقال وجه روزانه تا سقف 30.000.000 ريال
3- دريافت صورت حساب براي كارتهاي قرض الحسنه
4- قابليت تغيير رمز برروي كارتهاي قرض الحسنه از روي پايانه هاي بانك
5- قابليت مانده گيري ومشاهده مبلغ موجودي حساب و مبلغ موجودي قابل برداشت
6- قابليت دريافت رمز دوم اينترنتي جهت انجام عمليات خريد اينترنتي از درگاه ساير بانكها
7- قابليت پرداخت قبوض بصورت دستي واز طريق باركد خوان (پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن همراه (رايتل))
8- اعلام فاصله نزديكترين خودپرداز
9- عمليات بدون كارت برروي خودپرداز
* قابليت مسدودي كارت با استفاده از شماره و رمز كارت، درصورت مفقودي كارت
* دريافت شماره شباي سپرده
 
كارمزد دريافتي بابت ارائه انواع خدمات الكترونيكي به كارتهاي ساير بانكها(شتابي):
 

تجهيزات

نوع خدمات

مبلغ كارمزد

ATM
خودپرداز

مانده گيري

1000 ريال

برداشت وجه

---

پرداخت قبوض

---

انتقال وجه

تا مبلغ 10.000.000 ريال

5000 ريال

از 10.000.001تا 20.000.000 ريال

7000 ريال

از 20.000.001 تا 30.000.000 ريال

9000 ريال

 
از 20.000.001 تا 30.000.000 ريال 9000 ريال
توجه: درخصوص كارتهاي صادر شده توسط بانك قرض الحسنه مهر ايران برروي خودپرداز وكارت خوان شعبه اي اين بانك ، درزمان برداشت وجه ، مانده گيري وانتقال وجه به حساب هاي داخلي و....(عمليات غير شتابي) هيچ گونه كارمزدي دريافت نمي شود.
 
توسعه شبكه بانكداري الكترونيك در سال جاري :

با توجه به لزوم ارائه خدمات نوين الكترونيكي توسط بانكها، بانك قرض الحسنه مهر ايران نيز با افزايش شعب در سراسر كشور و نصب POS شعبه اي درشعب سراسر كشور با قابليت ارائه كليه خدمات و سرويس هاي موجود برروي خودپرداز در حال حاضر، راه اندازي تلفن بانك و ارائه خدمات اينترنت بانك در حال حاضر ، قابليت دريافت رمز دوم و امكان انجام خريد اينترنتي بر روي كارتهاي قرض الحسنه ، انتقال عمليات صدور رمز و فعالسازي كارتهاي اين بانك به كاربران شعبه جهت ارتقا سرعت و جلب بيشتر رضايت مشتري در حال حاضرو راه اندازي سامانه پرداخت قبوض الكترونيكي برروي كليه ترمينالهاي POS وATM، راه اندازي سامانه SMS جهت اطلاع رساني كليه تراكنشهاي ثبت شده توسط مشتري وكليه مناسبت ها در برنامه هاي آتي سال 1389 مي تواند خدمات بسيار مناسبي در اختيار مشتريان خود و ساير بانكها قرار دهد.
 
نحوه كار با دستگاه خودپرداز براي مشتريان
 1-1 – ابتدا كارت خود را در كارتخوان دستگاه و از قسمتي كه با فلش و يا علامت شتاب برروي كارت مشخص شده است ، وارد مي كنيم.
 
 
 
1-2 - حال رمز خود را برروي صفحه كليد وارد و كليد ثبت را فشار مي دهيم.
 
 
 
نكات امنيتي قابل توجه در هنگام وارد كردن رمز
-رمز خود را جايي يادداشت نكنيد. اگر شما آن را يادداشت كرديد آن را در جيب يا كيف پول نگذاريد.
-رمز خود را به صورتي انتخاب نماييد كه به راحتي به ياد بگذاريد ، اما ديگران نتوانند آن را از مشخصات شخصي شمت تشخيص بدهند.
- از انتخاب شماره شناسنامه ، تاريخ تولد ، پلاك خانه و شماره تلفن خودداري نماييد .
- هنگام وارد كردن رمز مستقيما جلوي دستگاه باشيد تا كساني كه منتظر هستند كه از دستگاه خودپرداز استفاده كنند نتوانند رمز شما را متوجه بشوند.

1-3 – سپس نسبت به انتخاب زبان خود به فارسي و يا انگليسي اقدام مي كنيم.
1-4 – در اين قسمت وارد منوي اصلي (برداشت وجه ، انتقال وجه ، پرداخت قبوض ، تغيير رمز ، صورتحساب و... ) مي شويم.
1-5 درصورت انتخاب منوي برداشت وجه مطابق با جدول زير تا سقف روزانه 2000000 ريال امكان برداشت وجود دارد.
 

1200000 ريال


100000 ريال

1500000 ريال

مبالغ ديگر

300000 ريال

2000000 ريال

800000 ريال

خروج


1000000 ريال

 
1-6 در صورت انتخاب منوي انتقال وجه تا سقف روزانه 30000000 ريال با شرح كار مزد هاي ذيل امكان انتقال به حساب يا سايركارت هاي عضو شتاب وجود دارد.
- براي انتقال از كارتهاي بانك قرض الحسنه به كارتهاي بانك قرض الحسنه برروي خودپرداز هاي بانك بدون دريافت كارمزد
- براي انتقال به ساير كارتهاي عضو شبكه شتاب :
- تا سقف 10.000.000 ريال با نرخ كارمزد 5000 ريال
- از 10.000.000 ريال تا 20.000.000 ريال با نرخ كارمزد 7000 ريال
- از 20.000.000 ريال تا 30.000.000 ريال با نرخ كارمزد 9000 ريال

1-7 با انتخاب منوي صورت حساب امكان مشاهده و چاپ ليست 10 گردش مالي براي كليه مشتريان بانك قرض الحسنه مهر ايران فراهم مي شود .
1-8 با انتخاب منوي اعلام موجودي امكان مشاهده موجودي فعلي و موجودي قابل برداشت براي كليه مشتريان اين بانك وساير بانكهاي عضو شبكه شتاب فراهم مي شود .
1-9 با انتخاب منوي تغيير رمز، امكان تغيير رمز كليه كارتهاي صادر شده توسط بانك قرض الحسنه مهر ايران فراهم مي شود .
1-10 با انتخاب منوي تغيير رمز اينترنت امكان توليد رمز دوم شما به انتخاب شخصي خودتان جهت انجام عمليات خريد اينترنتي فراهم مي گردد.
1-11 با انتخاب گزينه پرداخت قبوض امكان پرداخت قبوض از طريق باركد خوان و يا وارد كردن دستي شناسه و قبض فراهم خواهد شد

  • دستگاه هاي خودپرداز بانك قرض الحسنه مهر ايران با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه امنيتي، در زمينه سرقت اطلاعات با تجهيزات فيزيكي و الكترونيكي (اسكيمر ها) مجهز به آنتي فراد بوده كه امكان كپي و سرقت اطلاعات كارت هاي مشتريان را در زمان ورود كارت به كارتخوان تا حدود زيادي كاهش مي دهد.
  • قبل از اطمينان از اتمام پردازش و خاتمه عمليات بانكي، محل را ترك نكنيد و در صورت بروز تراكنش ناموفق، رسيد مربوطه تا حصول اطمينان از كسر نشدن وجه از حسابتان نگهداري شود.
  • رسيد دريافتي از دستگاه خودپرداز و كارتخوان در محل رها نشود.
  • در هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز، دقت شود كه فاصله مناسب نفر بعدي با شما رعايت شده باشد. انجام اين نكته نشانه رعايت حقوق شهروندي و به تبع آن افزايش امنيت استفاده‌كننده از دستگاه خودپرداز است.
  • فقط كلاهبرداران وانمود مي كنند كه براي انتقال وجه، مي بايست از كارت ارزي خود استفاده كنند و شما را ترغيب به استفاده از منوي انگليسي مي نمايند. 
  • درصورت مشاهده وضعيت غير عادي روي دريچه ورودي كارت يا خروجي وجه دستگاه خودپرداز (چسب خوردن، وجود شيء اضافه)، ضمن اعلام مراتب به مسئولين شعبه در ساعات كاري و كشيك شبانه‌روزي بانك در ساير ساعات شبانه روز، براي دريافت خدمت مورد نظر، از دستگاه خودپرداز ديگري استفاده شود.
  • توصيه مي‌شود پس از دريافت كارت و وجه مورد نياز از دستگاه خودپرداز، در مكاني امن و مناسب، وجه دريافتي شمارش و كنترل شود.
  • هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز (ATM) يا دستگاه‌كارتخوان (POS) متصل به شاپرك حتي‌الامكان از واقعي بودن ابزار مزبور اطمينان حاصل شده و سپس نسبت به استفاده از آن‌ها اقدام شود.
  • از درج اطلاعات مالي و بانكي خود از قبيل شماره حساب، شماره كارت‌، رمز، كد اعتبارسنجي (CVV2) و تاريخ انقضاء كارت در سايت‌هاي متفرقه و مشكوك جداً خودداري و قبل از هر اقدامي از صحت مجاز بودن سايت مورد مراجعه اطمينان حاصل شود. امكان مشاهده و كنترل آدرس درگاهي مجاز بانك‌ها از طريق مراجعه به وب سايت رسمي بانك مركزي ج.ا.ا (www.cbi.ir) وجود دارد.

تاریخ به روز رسانی:
1396/07/24
تعداد بازدید:
50559
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 6)

ارسال نظرات
نام
پست الکترونیک
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
اطلاعات مرتبط
 
Powered by DorsaPortal