دريافت شماره شبا

شهروند گرامي
انتقال پول از هر حساب شما در هر بانك به حساب ديگر در بانك ديگر بصورت الكترونيكي، با پياده سازي سامانه تسويه ناخالص آني "ساتنا" و سامانه پاياپاي الكترونيك "پايا" در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكانپذير شده است .
به اين ترتيب انتقال پول به حسابي در بانك ديگر، به سادگي دريافت نقدي و واريز به يك حساب در همان بانك قابل انجام است.
تحقق اين امر تحولي عظيم در نظم بانكي كشور بشمار مي رود و اثرات فوق العاده مثبتي از جمله كاهش تقاضاي عمومي براي اسكناس، ايران چك، چكهاي رمزدار، كاهش مراجعه به شعب بانكها، كاهش ترددهاي درون شهري و... خواهد داشت.
بمنظور تسريع در واريز وجه به حساب مقصد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 1388/3/12 ساختار يك شناسه منحصر به فرد را براي هر حساب بانكي اعلام كرد.
 

 شبا چيست؟
شناسه حساب بانكي ايران كه به اختصار "شبا" ناميده مي شود، شماره اي است 24 رقمي كه يك حساب بانكي را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانكي ايران مشخص مي كند.
آشنايان و طرف هاي تجاري شما با استفاده از "شبا" مي توانند بدون نياز به ذكر نام بانك، نام يا كد شعبه، نوع حساب و اطلاعات نظير آن، يصورت الكترونيكي وجه برايتان حواله كنند.
همچنين شما مي توانيد از "شبا"ي ديگران براي انتقال وجه به آنها استفاده كنيد .

مزاياي شبا
"شبا" جايگزين شماره حساب هاي فعلي نمي شود، بلكه به عنوان يك شماره ي استاندارد در كنار آنها قرار مي گيرد. براي هر حسابي كه داريد، مي توانيد يك "شبا"ي مخصوص به آن دريافت كنيد. "شبا" براي انواع حسابها مانند جاري، سپرده، تسهيلات و نظاير آن مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. وجود "شبا" مزاياي زير را براي مشتريان و بانك در بردارد:
1- "شبا" تمام اطلاعات يك شماره حساب معمولي را دارد . با دانستن "شبا" ميتوانيد وجه را به آن منتقل كرده يا از طريق آن پول دريافت كنيد، بدون اين كه نگران ساير جزئيات حساب باشيد.
2- براي حواله هايي كه از "شبا" در آنها استفاده مي شود، نياز به دانستن، ذكر و كنترل هيچگونه اطلاعاتي نظير نام بانك، نام يا كد شعبه، شماره حساب، نوع حساب و درگيري با كدهاي مختلف و گوناگون نداريد. تمامي اين داده ها در "شبا" وجود دارند.
3- اگر اشتباه يا سهوي در ورود "شبا" پيش آيد، سامانه هاي بانكي از اشتباه مشتري (در اعلام شبا) يا متصدي بانك (در ورود اطلاعات شبا) آگاه شده و آن را گزارش مي كنند . به اين معني كه اگر مشتري يا متصدي بانك يك يا چند رقم از "شبا" را به اشتباه وارد كند، سيستم با كنترل محتواي "شبا" به او ا علام مي كند كه اشتباهي رخ داده است و بايد "شبا"ي وارد شده مجدداً كنترل شود.
اين ساز و كار "شبا" امكان خطاي مشتري و متصدي بانك در ورود اطلاعات حساب و ارسال وجه به حساب هاي ديگر را تا حد بسيار زيادي كاهش مي دهد .
4- سامانه هاي حواله الكترونيكي كشور "ساتنا" و "پايا" براساس "شبا" فعاليت مي­نمايند؛ بنابراين دانستن "شبا"ي حساب براي انجام حواله بين بانكها براي همه مشتريان بانكها ضرورت دارد.

 شكل و محتوا
يك"شبا" به صورت زير ديده مي شود (شماره به عنوان مثال است):
 
01 2000 0324 0010 0000 0170 27
 
 همانگونه كه مشاهده مي شود، "شبا" از دو قسمت دو رقمي و پنج قسمت چهار رقمي تشكيل مي شود كه اين قسمتها با يك فاصله از هم جدا شده اند.
نوزده رقم سمت راست "شبا" شباهت زيادي به شماره حساب داخلي بانكها داشته و در واقع از آن ساخته مي شود.
ساير ارقام شامل نوع حساب، كد بانك و ارقام كنترل كننده ي صحت (Check Digit) "شبا" هستند.
مطابق با دستورالعمل بانك مركزي بانكها مكلف هستند "شبا"ي تمامي حسابهاي مشتريان خود را محاسبه و در اختيار آنها قرار دهند.
شما هم مي توانيد با مراجعه به شعبه، وب سايت اينترنتي يا خودپردازهاي بانك خود، "شبا"ي حساب يا حسابهاي خود را دريافت كنيد.
پس از همين امروز با مراجعه به بانك خود براي اخذ "شبا" هاي حساب خود اقدام كنيد .
 
شباي بين المللي
"شبا" در مبادلات بين المللي نيز كاربرد مهمي دارد. "شبا" براساس استاندارد IBAN (International Bank Account Number) ايجاد شده است كه در حال حاضر در بسياري از كشورهاي جهان – شامل تمام كشورهاي اروپايي – به عنوان استاندارد شماره حساب بانكي مورد استفاده قرار مي گيرد .
"شبا"ي بين المللي با افزودن IR به "شبا"ي داخلي ساخته مي شود (شماره به عنوان مثال است):
 
01 2000 0324 0010 0000 0170 IR27
 
"شبا"ي بين المللي مي تواند در مبادلات بين المللي استفاده شود .
شباي دريافتي از اين درگاه صرفا براي واريز وجه به شماره حساب اعلامي از سوي شما در بانك قرض الحسنه مهر ايران معتبر ميباشد .

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/12
تعداد بازدید:
994579
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 69)