دعوت

شما می‌توانید با ارسال لینک اختصاصی خود برای دوستان‌تان هم آنها را به همراهی و مشارکت در طرح همیاران مهر دعوت و هم در قرعه‌کشی این طرح شرکت کنید. هر دعوت شما یک امتیاز بیشتر در قرعه‌کشی را به همراه خواهد داشت. برندگان این قرعه‌کشی می‌توانند تعیین کنند که بانک به فرد معرفی شده توسط آنها وام بدهد.


برای دریافت لینک اختصاصی اطلاعات خود را وارد کنید.

 
 
 

کد امنیتی