مشارکت عمومی

در این نوع مشارکت کمک های اهدایی شما و سایر خیرین جمع آوری و به افراد نیازمند جامعه وام قرض الحسنه پرداخت می شود. برای همیار مهر شدن و نیکی ابدی فرم زیر را تکمیل و اولین پرداخت خود را ثبت نمایید

1. تکمیل فرم
2. پرداخت
3. دریافت فرم تاییدیه
 

   


بیشتر بدانید
با مشارکت در طرح یادبود همیاران مهر می توانید به جای خرید تاج گل برای مراسم ترحیم، هزینه آن را برای توانمند سازی نیازمندان و توسعه کشور اختصاص دهید و ثواب آن را به روح متوفی هدیه کنید.

ریال