جستجو

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
پرسش ها
حداكثر مبلغ و نرخ كارمزد تسهيلات بانك قرض الحسنه مهر ايران چقدر است؟ حداكثر مبلغ و نرخ كارمزد تسهيلات بانك قرض الحسنه مهر ايران چقدر است؟
حداكثر مبلغ تسهيلات براي هر نفر 200 ميليون ريال و حداكثر نرخ كارمزد وام 4% به ازاي هر سال مي باشد.
براي استفاده از تسهيلات بانك قرض الحسنه مهر ايران چند نفر ضامن نياز است؟ براي استفاده از تسهيلات بانك قرض الحسنه مهر ايران چند نفر ضامن نياز است؟
عليرغم اينكه ميزان و تعداد ضمانت اخذ شده از افراد جهت بهره مندي از تسهيلات بسته به ميزان اعتبار ضامن معرفي شده و بنا به تشخيص شعبه پرداخت كننده تسهيلات
مي باشد، در اين خصوص حسب ضوابط و مقررات ابلاغي و مدنظر قراردادن شرايط مشتريان، جهت رضايتمندي ايشان، براي دريافت تسهيلات تا سقف 100 ميليون ريال با ضمانت يك ضامن معتبر و تا سقف 200 ميليون ريال با ضمانت 2 ضامن معتبر به تشخيص شعب پرداخت كننده امكان پذير مي باشد.
آيا براي ثبت اطلاعات ضامن در سامانه تسهيلات آنلاين بانك قرض الحسنه مهر ايران، ضامن/ضامنين الزامي به داشتن حساب نزد اين بانك مي باشد؟ آيا براي ثبت اطلاعات ضامن در سامانه تسهيلات آنلاين بانك قرض الحسنه مهر ايران، ضامن/ضامنين الزامي به داشتن حساب نزد اين بانك مي باشد؟
 خير . براي ضمانت تسهيلات،ضامن/ضامنين الزامي به داشتن حساب نزد اين بانك ندارند. ليكن با توجه به راه اندازي سامانه تسهيلات آنلاين در صورت تمايل ، بمنظور تسريع در روند ثبت سيستمي، ضامن/ضامنين مي توانند با در اختيار قرار دادن اطلاعات خود به وام گيرنده شرايط ثبت سيستمي را براي ايشان فراهم نمايند.   
آيا بدون مراجعه حضوري به شعب بانك قرض الحسنه مهر ايران مي توان نسبت به افتتاح حساب و درخواست تسهيلات قرض الحسنه اقدام نمود؟ آيا بدون مراجعه حضوري به شعب بانك قرض الحسنه مهر ايران مي توان نسبت به افتتاح حساب و درخواست تسهيلات قرض الحسنه اقدام نمود؟
 بلي، در بانك قرض الحسنه مهر ايران امكان افتتاح حساب (هم بصورت حضوري و هم بصورت آنلاين) براي افراد فراهم گرديده است. همچنين با توجه به تمهيدات صورت گرفته اشخاص حقيقي دارنده حساب نزد بانك قرض الحسنه مهر ايران مي توانند با مراجعه به"سامانه تسهيلات آنلاين" نسبت به ارائه درخواست تسهيلات و تكميل مدارك خود اقدام و حتي پيگيري هاي بعدي را بعمل آورند.
آيا در بانك قرض الحسنه مهر ايران بدون مراجعه به شعبه،صاحب حساب مي تواند امتياز ميانگين حاصله در حساب (جاري/ پس انداز) خود را به بستگان درجه يك جهت بهره مندي از تسهيلات منتقل نمايد؟ آيا در بانك قرض الحسنه مهر ايران بدون مراجعه به شعبه،صاحب حساب مي تواند امتياز ميانگين حاصله در حساب (جاري/ پس انداز) خود را به بستگان درجه يك جهت بهره مندي از تسهيلات منتقل نمايد؟
 بلي، با توجه به راه اندازي سامانه تسهيلات آنلاين، امكان ارائه درخواست انتقال امتياز ميانگين حاصل شده به بستگان درجه يك فرد صاحب حساب از طريق سامانه يادشده و بدون مراجعه به شعبه فراهم گرديده است.
آيا براي استفاده از تسهيلات بانك قرض الحسنه مهر ايران امكان تكميل پرونده تسهيلات و امضاي مستندات مورد نياز در يك روز ميسر مي‌باشد؟ آيا براي استفاده از تسهيلات بانك قرض الحسنه مهر ايران امكان تكميل پرونده تسهيلات و امضاي مستندات مورد نياز در يك روز ميسر مي‌باشد؟
بلي: با راه اندازي سامانه تسهيلات آنلاين و ارائه مستندات مورد نياز پرونده تسهيلات به صورت الكترونيكي، امكان تكميل فيزيكي پرونده و امضاي مستندات از سوي وام گيرنده و ضامن/ضامنين با هماهنگي شعبه مربوطه در يك روز فراهم گرديده است.  
آيا امكان ارائه درخواست تسهيلات با قابليت انتخاب مبلغ تسهيلات و مدت بازپرداخت اقساط از سوي مشتري بدون مراجعه حضوري به شعب بانك قرض الحسنه مهر ايران ميسر است؟ آيا امكان ارائه درخواست تسهيلات با قابليت انتخاب مبلغ تسهيلات و مدت بازپرداخت اقساط از سوي مشتري بدون مراجعه حضوري به شعب بانك قرض الحسنه مهر ايران ميسر است؟
 بلي، اين امكان در سامانه تسهيلات آنلاين فراهم گرديده است. بطوريكه با انتخاب تعداد ماه انتظار جهت محاسبه ميانگين حساب از سوي مشتريان ، امكان انتخاب مبلغ تسهيلات قرض الحسنه متعلقه و مدت بازپرداخت با توجه به ميزان تقريبي اقساط ماهانه براي ايشان فراهم گرديده است.
آيا براي اخذ تسهيلات از بانك قرض الحسنه مهر ايران نياز به ارائه سفته از سوي وام گيرنده مي باشد؟ آيا براي اخذ تسهيلات از بانك قرض الحسنه مهر ايران نياز به ارائه سفته از سوي وام گيرنده مي باشد؟
بانك قرض الحسنه مهر ايران به منظور رفاه حال مشتريان و كاهش هزينه هاي آنان مبادرت به حذف سفته در اعطاي تسهيلات قرض الحسنه نموده است.
كساني كه بعنوان ضامن تسهيلات افراد وام گيرنده معرفي مي شوند مي بايست حائز چه شرايطي باشند؟ كساني كه بعنوان ضامن تسهيلات افراد وام گيرنده معرفي مي شوند مي بايست حائز چه شرايطي باشند؟
كليه كاركنان رسمي، قراردادي، پيماني ادارات،سازمانها،ارگانها ، نهادها و شركت هاي دولتي يا شركت هاي سهامي عام با گواهي معتبر (اعم از درج تعهد كسر اقساط يا بدون تعهد كسر اقساط) يا صاحبان مشاغل آزاد با پروانه كسب معتبر و داراي حساب جاري فعال نزد سيستم بانكي باشند، مي توانند (با تشخيص شعب پرداخت كننده) ضمانت تسهيلات پرداختي نزد اين بانك را به عهده گيرند.
تسهيلات اعطايي در بانك قرض الحسنه مهر ايران در چه زمينه هايي پرداخت مي گردد؟ تسهيلات اعطايي در بانك قرض الحسنه مهر ايران در چه زمينه هايي پرداخت مي گردد؟
تسهيلات اعطايي براي تأمين نيازها و رفع احتياجات ضروري خرد افراد جامعه نظير كمك هزينه ازدواج، تأمين جهيزيه، وديعه مسكن، كمك هزينه تحصيلي، كارآفريني و اشتغالزايي كوچك انفرادي، درمان و ... پرداخت مي گردد.
آيا جهت بهره مندي از تسهيلات امكان افزايش يا ايجاد ميانگين با واريز مبلغ قابل توجه براي زمان كوتاه مدت و برداشت آن وجود دارد؟ آيا جهت بهره مندي از تسهيلات امكان افزايش يا ايجاد ميانگين با واريز مبلغ قابل توجه براي زمان كوتاه مدت و برداشت آن وجود دارد؟
بلي، با مفتوح ماندن حساب متقاضي ،امتياز تخصيصي به ميزان مانده حساب در هر روز تعلق مي گيرد، بديهي است امكان واريز جهت افزايش موجودي و برداشت وجه در هر زمان وجود داشته ليكن افزايش يا كاهش موجودي در ميزان ميانگين مكتسبه، موثراست. 
آيا براي اخذ تسهيلات از بانك قرض الحسنه مهر ايران نياز به ارائه چك از سوي وام گيرنده مي باشد ؟ آيا براي اخذ تسهيلات از بانك قرض الحسنه مهر ايران نياز به ارائه چك از سوي وام گيرنده مي باشد ؟
بصورت عام و كلي ، نيازي به اخذ چك نمي باشد، ليكن در بعضي موارد به تشخيص شعب، براي بازپرداخت اقساط و به عنوان وسيله پرداخت از مشتري اخذ مي گردد.
آيا بدون مراجعه به شعب بانك مي توان از ميزان ميانگين حساب مورد نياز جهت برخورداري از تسهيلات قرض الحسنه مهر ايران مطلع شد؟ آيا بدون مراجعه به شعب بانك مي توان از ميزان ميانگين حساب مورد نياز جهت برخورداري از تسهيلات قرض الحسنه مهر ايران مطلع شد؟
بلي، با توجه به تمهيدات صورت گرفته، متقاضيان مي توانند در صورت عدم امكان مراجعه به شعب بانك قرض الحسنه مهر ايران، به سايت بانك قرض الحسنه مهر ايران مراجعه و از منوي خدمات بانكي > طرح ها > تسهيلات امتيازي مهر ايران (اينجا كليك كنيد)، از امتيازات مورد نياز جهت استفاده از تسهيلات آگاه شوند.
آيا بدون مراجعه به شعب بانك امكان پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي از بانك قرض الحسنه مهر ايران ميسر مي باشد؟ آيا بدون مراجعه به شعب بانك امكان پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي از بانك قرض الحسنه مهر ايران ميسر مي باشد؟
بلي، بانك قرض الحسنه مهر ايران در راستاي مشتري مداري و تكريم ارباب رجوع اين امكان را از سه طريق فراهم نموده است:
روش اول: امكان پرداخت اقساط از طريق سايت بانك، در اين روش امكان بازپرداخت اقساط تسهيلات از طريق كارت هاي عضو شبكه شتاب مهيا گرديده است. مشتريان اين بانك مي توانند با داشتن اطلاعات و رمز دوم كارت شتابي خود از طريق گزينه " پرداخت اقساط" وارد سامانه بازپرداخت تسهيلات شده و با وارد نمودن شماره تسهيلات خود يا ديگران نسبت به بازپرداخت اقساط اقدام نمايند.
روش دوم: استفاده از خدمات نوين بانك قرض الحسنه مهر ايران نظير اينترنت بانك / تلفن بانك/ همراه بانك
روش سوم: در صورت درخواست و تكميل فرم دريافت اتوماتيك اقساط در زمان اخذ تسهيلات و انتقال مبلغ هر قسط به كارت شتابي متصل به حساب فرد در مواعد مقرر، شعب بانك قادر خواهند بود بصورت اتوماتيك مبلغ قسط ماهانه را از حساب صاحب سپرده كسر و پرونده تسهيلات فرد را بروزرساني نمايند.  
آيا بانك قرض الحسنه مهر ايران وام به افراد معرفي شده از سوي دارندگان سپرده ويژه نزد اين بانك اعطا مي نمايد؟ آيا بانك قرض الحسنه مهر ايران وام به افراد معرفي شده از سوي دارندگان سپرده ويژه نزد اين بانك اعطا مي نمايد؟
بلي، بانك قرض الحسنه مهر ايران براي دارندگان حساب سپرده ويژه(اعم از حقيقي يا حقوقي)اين امكان را فراهم ساخته است تا با افتتاح حساب سپرده ويژه و معرفي افراد جهت بهره مندي از تسهيلات تا سقف فردي 1.500.000.000 ريال با نرخ كارمزد 4% در سال از محل عامليت ويژه اشخاص معرفي كننده بهره مند گردند. همچنين بانك نسبت به وصول اقساط تسهيلات پرداختي اقدام و مبالغ وصولي را به حساب صاحبان وجوه واريز مي نمايد.  
آيا بانك قرض الحسنه مهر ايران به شركت ها وام مي دهد؟ آيا بانك قرض الحسنه مهر ايران به شركت ها وام مي دهد؟
بانك قرض الحسنه مهر ايران در راستاي هم افزايي و ترويج سنت نيكوي قرض الحسنه، به آن دسته از شركت هايي كه قصد دارند منابعي را صرف بهره مندي كاركنان خود از تسهيلات، در حساب خود نزد اين بانك متمركز و كارسازي نمايند، حداكثر معادل آورده شركت با رعايت ساير ضوابط و مقررات جاري بانك، حمايت مالي نموده و تسهيلات به كاركنان معرفي شده آن شركتها پرداخت مي نمايد. 
چگونه مي توان با حساب هاي (پس انداز و جاري) موجود نزد بانك قرض الحسنه مهر ايران ، وام گرفت؟ چگونه مي توان با حساب هاي (پس انداز و جاري) موجود نزد بانك قرض الحسنه مهر ايران ، وام گرفت؟
متقاضيان دريافت وام مي توانند با تمركز و گردش وجوه در حسابهاي خود نزد اين بانك و انجام عمليات بانكي خود (واريز و برداشت) و ايجاد ميانگين حساب طي دوره هاي 3 الي 12 ماه بنا بر انتخاب و زمان مد نظر جهت بهره مندي از تسهيلات ، از اولويت هاي دريافت وام برخوردار گردند.
آيا مي توان براي گرفتن وام قرض الحسنه، حساب جاري نزد بانك قرض الحسنه مهر ايران افتتاح نمود؟ آيا مي توان براي گرفتن وام قرض الحسنه، حساب جاري نزد بانك قرض الحسنه مهر ايران افتتاح نمود؟
 
بلي، وام قرض الحسنه به دارندگان حساب هاي قرض الحسنه پس انداز و جاري كه از امتياز لازم برخوردار باشند، اعطا مي گردد.
 
آيا در بانك قرض الحسنه مهر ايران تسهيلات با سود (مبادله اي يا مشاركتي) پرداخت مي گردد؟ آيا در بانك قرض الحسنه مهر ايران تسهيلات با سود (مبادله اي يا مشاركتي) پرداخت مي گردد؟
خير، بانك قرض الحسنه مهر ايران صرفاً تسهيلات قرض الحسنه در قالب عقد قرض الحسنه با اخذ حداكثر4% كارمزد در هر سال اعطا مي نمايد.
آيا در بانك قرض الحسنه مهر ايران امكان افتتاح حساب سپرده كوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد؟ آيا در بانك قرض الحسنه مهر ايران امكان افتتاح حساب سپرده كوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد؟
خير، با عنايت به رسالت و اهداف تعيين شده براي بانك قرض الحسنه مهر ايران، صرفاً حساب پس انداز يا جاري بصورت قرض الحسنه افتتاح مي گردد.
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal